Kopie id-bewijs doorsturen is verboden!

Wij sturen geen kopie van het identiteitsbewijs van onze medewerkers naar onze opdrachtgevers. Opdrachtgevers mogen deze namelijk niet in hun administratie bewaren in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (wpb). Maar het moet voor onze opdrachtgevers wel mogelijk zijn om de identiteit van onze medewerkers aan te tonen.

Deze gegevens staan op de opdrachtbevestiging die u van DTR ontvangt.
Door deze in uw administratie te bewaren voldoet u aan uw verplichting.

Werknemers dienen te allen tijde een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) bij zich te hebben. Het is volgens de wet alleen toegestaan om een kopie van een identiteitsbewijs te maken en te bewaren als dit wettelijk is voorgeschreven. Aangezien onze opdrachtgevers met onze medewerkers geen dienstbetrekking hebben, is het bewaren van een kopie id-bewijs zelfs verboden. Dit geldt voor uitzend- en detacheringskrachten maar ook voor zzp-ers die wij bemiddelen. Deze medewerkers hebben allen de Nederlandse nationaliteit zodat de Wet arbeid vreemdelingen (wav) niet van toepassing is.

Sinds de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is het voor uw organisatie dus ook niet meer toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van opdrachtnemers in de administratie op te nemen. Dat mag alleen nog als hier een wettelijke verplichting voor is, en dat is niet langer het geval.

Tot 1 mei 2016 was de bewaarplicht wel van kracht voor opdrachtnemers die een VAR aan uw organisatie overlegden. Bij een VAR in de administratie moest namelijk ook altijd een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer zitten. Met het vervallen van de VAR is ook de verplichting om een kopie te maken geschrapt sterker nog; het recht om een kopie van het identiteitsbewijs van opdrachtnemers te vragen of te maken is óók meteen vervallen.

Voor 2014 spraken het CBP (tegenwoordig Autoriteit Persoonsgegevens) en de belastingdienst elkaar tegen als het gaat om het bewaren van id-bewijzen. Van het CBP mocht het niet, van de belastingdienst moest het. Echter, de belastingdienst heeft haar standpunt herzien na 01-01-2014. De bewaarplicht voor uitzendkrachten is hiermee toen al vervallen.